Hírforgó

Legközelebb június 15-én ül össze a Képviselő-testület

Június 15-én ül össze Szarvas Város Képviselő-testülete.


A napirendi pontok között izgalmas pontok szerepelnek, így a Rendőrkapitányság beszámolója és a 2017. július 23.-i városnapi kitüntetések is a képviselők elé kerülnek. Mindezt még a június 7.-i sajtótájékoztatóján jelentette be dr. Melis János címzetes főjegyző.

A múlt szerdán Babák Mihály polgármester tanulmányi szabadsága illetve Hodálik Pál alpolgármester más irányú közéleti elfoglaltsága révén a Nap Mint Nap önkormányzati magazon műsoridejében a Körös TV dr. Melis János aznap délelőtti sajtótájékoztatóját közvetítette. Címzetes főjegyzőnk elsődlegesen a Képviselő-testület május 25.-i soron kívüli ülésének döntéseiről számolt be hivatalában. Így ismertette, hogy az Alföldvíz Zrt. május 30.-i közgyűlésén történő részvételre Babák Mihály polgármestert és/vagy Hodálik Pál alpolgármestert, vagy dr. Melis János címzetes főjegyzőt hatalmazta meg. A közgyűlésen végül tanácskozási és döntéshozatali joggal Hodálik Pál alpolgármester vett részt. (Itt jegyezzük meg, a Nap Mint Napban elhangzottak szerint, hogy a tanácskozáson az Alföldvíz Zrt. jogászai nem álltak a helyzet magaslatán, elsőre Hodálik Pál alpolgármesternek a részvételi jogát kétségbe vonták. Végül a Szarvasról időközben megkapott jogi ismertető és írásos dokumentumok következtében az alpolgármester tanácskozási és döntéshozatali jogát elismerték.)

A felhatalmazás értelmében Hodálik Pál igen szavazatot adott le a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, a 2016-os beszámolóról, a Felügyelő Bizottság jelentéséről, a közvizsgálói jelentésről, az adózott eredmény felhasználásáról, a 2017-es üzleti tervről, a könyvvizsgáló megválasztásáról – a szakmailag kiváló Sztán Csilla személyéről -, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság díjazásáról és a könyvvizsgáló megbízási díjáról, a vezérigazgató alapbéréről. Ugyanakkor az alpolgármester tartózkodást jelentett be a vezérigazgató státuszára vonatkozó napirendnél, mivel azt az Alföldvíz Zrt. nem küldte meg előzetesen írásban Szarvas Város Képviselő-testületének.

A további testületi döntésekről szólva dr. Melis János elmondta, hogy a Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidős Club ötmillió forintos önkormányzati támogatásban részesül a vízisport telep hajótárolójának felújítása céljából. Örömmel nyugtázta a Képviselő-testület, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumából 2 millió forint érkezett kulturális rendezvény támogatására. Az összeg a testületi döntés jegyében a XX. Szarvasi Szilvanapokon kerül felhasználásra. Döntés született a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek 2 fővel történő megemeléséről, mivel 2018. január 1-től az óvodákban és általános iskolákban szociális szakemberek alkalmazása válik kötelezővé. Egy EFOP pályázat elbírálásáig az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység beindításához a Képviselő-testület 1 millió 561 ezer 966 forint intézményfinanszírozást biztosít a működési tartalék terhére. Ez személyi juttatásokra és munkaadói járulékokra fordítható.

Az Esély Otthon projekt projektmenedzseri előkészítő feladataira az Aditus Zrt. kapott megbízást 4 millió 991 ezer 100 forint bruttó áron. Ugyanezen projekt tervezési feladatait a Szarvasi Városterv Kft. végzi lakásonkénti bruttó 197 ezer 661 forint áron. Ez a projekt tizenhat darab szociális bérlakás felújítását érinti, amely ideiglenesen logisztikai illetve lakáselosztási nehézségeket is okozhat. A projekt végére tehát tizenhat korszerűen felújított szociális bérlakás áll majd rendelkezésre.

A KBC Nonprofit Kft. lett 3 millió 729 ezer 990 forint bruttó árért a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ felújításának projektmenedzsere.

Nem hirdettek nyertes ajánlattevőt ezen feladatok ellátására a “Helyi termékek piaca fejlesztése Szarvason” című projekt esetében. A képviselő-testületi döntés értelmében a projekt egy, a Békés Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban valósul meg.

A már említett KBC Nonprofit Kft. bruttó 1 millió 499 ezer 870 forint áron végezheti a háziorvosi rendelők felújítása projektmenedzsmenti feladatait.

Az önkormányzati épületek energetikai felújításában a bonyhádi illetőségű Bonycom Kft. a projektmenedzser 1 millió 574 ezef 800 bruttó forint vállalkozási áron. Ugyanezen bonyhádi cég 381 ezer forintért látja el a Bethlen Gábor úti Idősek Otthona energetikai korszerűsítése projektmenedzseri feladatait.

Hat darab TOP-os pályázat műszaki ellenőri feladataira az Önkormányzat nem hirdetett eredményt, mivel az ajánlatok magasabb összegen érkeztek a rendelkezésre álló forrásnál. Így ismételt árajánlat kérésére került sor a budapesti Lonberg Kft., a budapesti Globál Kft. és a szintén fővárosi Perfectum Mérnöki Kft. irányában.

Árajánlatot kért a Képviselő-testület energetikai szakreferensi feladatok ellátására a békéscsabai Klenk Energetikai Kft.-től, a budapesti Lonberg Kft.-től, a debreceni Lenerg Energetikai Ügynökségtől és a szintén budapesti MNG Energia Ügynökség Kft.-től. Ilyen irányú szakmai jogosítvánnyal ezen cégek rendelkeznek.

Szarvas Város Önkormányzata pályázik a tanyagondnoki sozlgálatok fejlesztésére 1 millió 333 ezer 334 bruttó forint összegben. A 133 ezer 334 forint pályázati önerőt a Felhalmozási Tartalék terhére biztosítja. A Képviselő-testület 49 ezer 606 forint értékben támogatja a Fövenystrand megnyitásához szükséges homok beszerzésében a Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.-t.

Az M44-es régészeti lelőhelyek feltárása kapcsán a Tessedik Sámuel Múzeum informatikai eszközbeszerzésre kért árajánlatot a Print Solutions Kft.-től Debrecenből, a szarvasi Dier Job Bt.-től, a Xeropress Bt.-től (Szarvas) és a szintén szarvasi Kuliga Computer Kft.-től.

Ezt követően dr. Melis János azonnal rátért a június 6.-i rendkívüli ülés döntéseire.

Így elmondta, hogy az említett informatikai eszközbeszerzésre tett árajánlatok közül a Dier Job Bt. ajánlatát fogadta el a Képviselő-testület bruttó 1 millió 498 ezer forint összegben. A közfoglalkoztatás során mérhetetlenül megnőtt fénymásolási adminisztrációs feladatok ellátása érdekében 1 db Konica Minolta Bizhub C258 szett 4 éves bérletére kért az Önkormányzat árajánlatot a Konica Minolta Magyarország Kft.-től Budapestről, a szintén budapesti Colorspectrum Kft.-től, továbbá a szegedi Copy Kft.-től.

Az igen jó referenciákkal rendelkező Perfectum Mérnöki Kft. több projekt műszaki ellenőri feladatait is megkapta. Így az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektben bruttó 627 ezer 380 forint áron, a Bethlen Gábor úti Idősek Otthona energetikai korszerűsítésében bruttó 190 ezer 500 forint áron, a háziorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztésében bruttó 590 ezer 550 forint áron, még a Tessedik Múzeum rekonstrukciójában bruttó 4 millió 692 650 forint áron, végül a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ rekonstrukciójánál 1 millió 397 ezer forint áron kapott megbízást.

A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy az Önkormányzat nyolc (!) európai ország sorában Magyarországot, Szarvast képviselve – mi kaptunk megbízást a pályázatra – csatlakozik a Duna Transznacionális Programhoz. Itt hazai pénznemre átszámítva az elnyerhető eurós összeget 40 millió 40 ezer forintra pályázhatunk 2 millió 2 ezer pályázati önerő mellett. A projekt folyam- és árvízvédelmi munkálatokra vonatkozik. Gesztor ország: Bulgária, a projekt székhelye Szófiában van.

A Képviselő-testület támogatja 2 db “A” típusú elektromos töltőállomás telepítését Szarvason. A nagy értékű állomások azonnali villámtöltésre lesznek képesek (stratégiai súllyal növelhetik a város turisztikai vonzerejét – erről Olvasóink a Nap Mint Nap korábbi műsorából is értesülhettek).

A zárt ülésen egyetlen döntés született. Ennek értelmében 2017. június elsejétől 2017. július 30-ig dr. Csanádi Lászlóné 17 ezer 600 forint bérleti díjért raktározás céljából megkapta a Béke u. 7. fszt. 1. alatti lakást.

Tájékoztatója végén dr. Melis János címzetes főjegyző bejelentette a már említett következő testületi ülés időpontját és fontosabb napirendi pontjait.