Hírforgó

Dr. Sárkány Angyal (1928-2017)

Azt mondja a Bölcs: „Aki önmagának él, nem él, mert nem ismeri a lét értelmét, örömét és koronáját. Csak az tudja, mi az igazi élet, aki másoknak és Istennek él.”.


Angyalka Néni ilyen, az életét másoknak és Istennek szentelő ember volt. Vannak missziós szentek szerte a Földön, akiknek az életéről könyveket és filmeket írtak, csináltak. Róla ugyan nem írtak regényt és nem forgattak filmet, ám ha megkérdeznénk Örménykút és Kardos idős embereit, vagy a szarvasiakat, akár a Középhalmi Misszióban gyógyultakat, kit tartanak valódi Orvosnak és Igaz Embernek a környék bő fél évszázadából, az Ő neve az elsők között szerepelne. Azt gondolom, máris ott ragyog immáron egyszervolt földi Angyalként a Gyógyítás, a Hit és a Jóság aranykönyvében. Könnyíteni beteg embertársain, segíteni a testi-lelki rászorulókon, fölemelni a porból az alkohol poklában vergődő lelkeket, eközben ellátni szeretteit, ez volt az Ő nagy Missziója. Amelyet mindig és mindenkor a betegek iránti türelemmel és megértéssel, a szenvedélybetegek iránti mély empátiával, a hivatás iránti alázattal és Isten iránt nyitott lélek mélységes hitével végzett.

Hosszú és rögös út vezetett budapesti bölcsőjétől szarvasi diákévein, szegedi egyetemi szemeszterein át szolgálati helyére. Volt orvosgyakornok Szegeden a Rókus Kórház sebészetén, dolgozott szülészeten, gyermekosztályon, belosztályon, fertőző osztályon. 1954-től egy évtizeden át szolgálta üzemorvosként a Szegedi Textilművek szövőnőit. Majd ’64-től húsz évig volt Örménykút és Kardos betegeinek szeretett Angyalka doktornője.

Felelősségteljes hivatása mellett mindenkor a legnagyobb szeretettel, féltő gondoskodással látta el férjét, néhai dr. Tóth Györgyöt. Anyai szeretetét egyként adta gyermekeinek, Évának, Erzsébetnek, Juditnak és Györgynek.

Nyugdíjba vonulása után is aktívan dolgozott, 1985-től egészen ’98-ig Szarvas város alkalmazásában állt, üzemorvosként, iskolaorvosként és a sürgősségi ügyelet orvosaként. Közben 1988-tól 1998-ig a Református Iszákos Mentő Misszió munkatársaként és a Dömösi Szanatóriumban is dolgozott.

A nagy célt, a hittel teljes feladatot 1992-től kapta Szarvason, az akkor létesült Középhalmi Misszióban. A hit és a gyógyítás erejétől felvértezve, megszállottsággal dolgozott a szarvasi szenvedélybetegek felkutatásán, gyógyításán és utókezelésén. Fáradhatatlanul dolgozott együtt tanárokkal, lelkészekkel és gyógyult alkoholistákkal a megelőzésben és a gyógyításban. Egyszerre volt az Evangélikus Egyház presbitere, a Misszió Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Magyar Kékkereszt ésa Vöröskereszt Egyesület tagja.

Gazdag szakmai életútját számtalan díjjal, elismeréssel jutalmazták. Egyebek közt megkapta a Déli Evangélikus Egyházkerület „Hűségérmét”, Szarvas Város Közegészségügyi Díját, Kardos község díszpolgári címét, a Honvédelmi Érdemérmet. Kitüntetései között szerepel az „Érdemes Orvos” cím is.

Most, hogy hosszú-hosszú betegsége után földi vendégsége véget ért, azt gondolom, mennyire találó ez a kitüntetés. Mert Angyalka Néni érdemes volt szerettei és betegei szeretetére, érdemes volt az Isten szeretetére, érdemes volt a köztiszteletre, a szó nemes értelmében érdemes volt a nevére.

Legyen nyugodt pihenése. Isten áldásával őrizzük meg emlékét.