Hirdetmények, Közlöny, Háttér

“Szarvas hazavár!” – Esélyteremtő program fiataloknak EFOP-1.2.11-16-2017-00060

Tavaly év januárjában jelent meg egy új EU-s pályázati lehetőség, mely abban kíván segítséget nyújtani, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.


Ennek megfelelően a pályázat a lakhatási körülmények javítására, az önfoglalkoztatásra való felkészítésre, illetve különböző ösztönző rendszerek kiépítésére fókuszált azon 16-35 éves célcsoport esetében, akik a településen laknak, vagy visszaköltözők, esetleg letelepülni szándékoznak.

Szarvas Város Önkormányzata sikeresen pályázott erre a konstrukcióra, így tervezetten 2018 márciusától 3 éves projektmegvalósítás kezdődik. Együttműködő partnere az Új Nemzedék Központ lesz, aki végig felügyelni és támogatni fogja a projektet szakmai szempontból. Az elnyert támogatás pedig 200 millió Ft.

Talán többen emlékeznek is, hogy a projekttartalom meghatározása céljából egyeztetési fórumokat tartottunk a pályázat benyújtása előtt. Igényfelmérést is végeztünk, amely alapján körvonalazódott, hogy mely igényekre szükséges reagálni a projekt keretén belül, ezek főként: Lakhatási problémák, álláskeresési ismeretek és technikák hiánya, pénzügyi és gazdasági kultúra hiányosságai, helyi lehetőségek ismeretének hiánya, életpálya-tervezés kapcsán felmerülő problémák, hazai és uniós pályázati programok kapcsán való tájékozatlanság.

A sikeres együttműködés eredményeként összeállt projekt a következőket tartalmazza:

I. LAKÓINGATLANOK FELÚJÍTÁSA ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA

18 lakás (Szentesi u. 11.) felújításával és felszerelésével biztosított lesz a célcsoportba tartozó fiatalok (egyedülállók, családok, párok) számára lakhatási támogatás.

Tervezett munkálatok:

  • ingatlanon belüli vízvezeték szerelés, szerelvények és szaniterek elhelyezésével;
  • fűtéskorszerűsítés;
  • hideg- és melegburkolatok cseréje;
  • külső- és belső nyílászárók cseréje;
  • falfelületek felújítása, valamint
  • a lakások komplett berendezése, felszerelése.

A lakhatási támogatásra pályázatot fogunk kiírni, melyben a lakosok megismerhetik a pályázat által előírt feltételeket.

18 fő tud majd pályázni.

II. ÉLETPÁLYA-TERVEZÉST SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Ez a programelem 4 olyan képzést/tréninget (Álláskeresési ismeretek; A munkavállalás gyakorlati ismeretei; Pénzügyi és gazdasági kultúra fejlesztése a mindennapok segítésére; Digitális írástudás) és egyéni mentorálást takar, melyek segítik a korosztályt (18-35 év) a munkaszerzési ismeretek elsajátításában, mint pl. önéletrajzírás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek a településen.

82 fő bevonására nyílik lehetőség.

III. A HELYI MUNKERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK FELTÉRKÉPEZÉSE, ILLETVE A FOGLALKOZTATÓKKAL VALÓ PARTNERSÉG KIALAKÍTÁSA

Az ide tartozó programok célja, a helyi munkaerő-piaci kereslet és kínálat, vagyis a munkavállalók és a munkáltatók igényeinek közelítése.

Ez legfőképp együttműködések kialakítását jelenti a helyi vállalkozókkal, akik segítséget tudnak nyújtani abban, hogy a fiatalok, illetve munkát keresők jobban megismerhessék az egyes ágazatokat, és az abban rejlő lehetőségeket. Ez a programelem rendezvényeken való közös ismerkedést, céglátogatásokat, illetve egyéb kommunikációs csatornákon keresztüli kapcsolatépítést fog biztosítani munkavállaló és munkálható között.

Workshopok és szakmai műhelyek szervezésén felül nyitott egyetemet is tervezünk a helyi értékek megismerése céljából, valamint belföldi tanulmányutakat partnerség-építés céljából.

185 fő bevonása biztosított.

IV. HELYI GAZDASÁGBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁST LEHETŐVÉ TEVŐ ISMERETÁTADÁS / HELYI ÖSZTÖNZŐ RENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS NYÚJTÁSA CÉLCSOPORT SZÁMÁRA

Szintén fontos részét képezi a projektnek ez a tevékenységhalmaz is, mert különböző támogatási eszközöket jelent a 18-35 éves korosztály számára. Ennek keretében egy helyi ösztönzőrendszer kerül kidolgozásra, mely segítségével a projekt után is biztosítható lesz a támogatási formák folyamatos nyújtása. A program alatt bértámogatásra is pályázhatnak a jelentkezők. Ezt segítendő az önmenedzselés (bizalomépítés) témájában előadás-sorozatot és kisfilm készítését is vállaltuk.

Szintén 185 fő a célcsoport-nagyság.

V. SZEMÉLYRE SZABOTT FELKÉSZÍTÉS HAZAI ÉS UNIÓS PÁLYÁZATI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A hazai és uniós támogatási rendszer egyre több lehetőséget ad az egyéneknek arra, hogy pályázati támogatásból akár egyéni vagy egyéb típusú vállalkozás létrehozását (önfoglalkoztatás elősegítése), akár egyéb, a munkavállalást segítő lehetőségek megteremtését elősegítse. Ehhez viszont pályázni kell, amelynek megvan a maga nehézségei és akadályai. Ezek megugrása egy kis segítséggel könnyebben megoldható. Terveink szerint egy átfogó képzés erre megfelelő alapot fog tudni adni.

33 fő kerülhet majd be a képzésbe.

Fontos kiemelni, hogy a projekt során a hátrányos helyzetű személyek, és a krízishelyzetben élő családok bevonására hangsúlyt kívánunk fektetni.

A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van, a projekt megindítását követően részletes tájékoztatást fogunk közzétenni a különböző programokon való indulási lehetőségekről.