Hirdetmények, Közlöny, Háttér

Tájékoztatás a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 kódszámú „Háziorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése Szarvason” című pályázatról

A pályázat keretein belül kialakításra kerül 3 háziorvosi rendelő és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek. Az ingatlan keleti és nyugati részénél bővítés történik, hogy a jogszabályoknak megfelelő méretű orvosi szobák kerüljenek kialakításra.


Elnyert támogatás: 60.000.000 Ft.

Megvalósítás helyszíne: Szarvas, Széchenyi u. 2. szám.

Ingatlanban található főbb helyiségek:

  • 3 db háziorvosi rendelő
  • 3 db orvosi dolgozó
  • 3 db adatfelvevő
  • váróterem
  • kiszolgáló helyiségek (öltözők, mosdok).

Az épület kialakítása teljesen akadálymentesen fog történni. Az épületen napelemes rendszer kerül kialakításra. A pályázat kereteiben tereprendezés is megvalósul az udvaron parkolók és kerékpártárolók kerülnek kialakításra.

Szarvas Város Képviselő-testülete 2017. december 29-én tartott rendkívüli ülésén meghozta a közbeszerzési eljárás lezáró döntését. A többletforrást a 819/2017.(XII.14.) sz. képviselő-testületi határozatával biztosította a Képviselő-testület.

A végső ajánlat nettó 77.979.690 Ft + ÁFA azaz bruttó 99.034.206 Ft