Háttér

Túlterhelt szállítási útvonalak

A beszállítói úttól eltérő útvonal használata miatt érkezett panasz Szarvas Város Önkormányzatához a közelmúltban. Ezzel kapcsolatban az Önkormányzat levelet intézett az M44-es egyik kivitelezőjéhez.


Szarvas Város Önkormányzata

Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Útépítési Igazgatóság Nagylétesítmények Főmérnöksége
Juhász Sándor projektvezető helyettes úr részére

Tárgy: Felszólítás helyreállítás elvégzésére

Tisztelt Juhász Sándor Úr!

Szarvas Város Önkormányzatához érkezett panasz alapján tájékoztatni kívánjuk Önt, hogy az M44 gyorsforgalmi út építésével kapcsolatban beszállítói úttól eltérő használat történt a városunkban, mely egy lakossági, belterületi út nagymértékű meghibásodását okozta. A vasútállomás melletti, város felőli oldalán lévő iparvágány kirakodó a konzorcium által megjelölt lehetséges helyszínek között nem szerepel, az ahhoz kapcsolódó útvonal pedig az organizációs tervek alapján beszállítói útvonalak között nem szereplő útvonal. A kérelmükben szereplő helyszínektől eltérő módon, ezeken a helyszíneken is történik azonban kirakodás és a nehéz – sok esetben túlsúlyos – tehergépjárművek a csatlakozó, Szarvas Város Önkormányzatának tulajdonában álló Állomás utcát veszik igénybe a közlekedésükhöz. A melléklet fényképfelvételek alapján jól látszik a folyamatos munkavégzés. valamint a folyamatos anyagszállítás, mely a nagy súly miatt teljesen megrongálta és tönkretette az Állomás utca eddig jó állapotú kockakő burkolatát. Az Állomás utca egy része Állami közút, egy része pedig Szarvas Város Önkormányzatának tulajdona. A mellékelt fényképeken az is jól látszik, hogy az Állomás utca teljes – mindkét tulajdonú – szakaszán történt burkolati meghibásodás, mely igen balesetveszélyessé tette a városi közlekedést. az ott élők komfortérzetét nagymértékben rontja.

Szarvas Város Önkormányzata 2016 évben az Új Tűzoltó Laktanyához vezető út teljes felújítását elvégezte saját forrásból, mely útszakasz jelenleg beszállítói útvonal. Erre Szarvas Város Önkormányzata Közútkezelői hozzájárulásában adott engedélyt azzal a feltétellel, hogy esetleges meghibásodás esetén a javítást azonnal el kell végeznie a kérelmezőnek. A tavalyi évben már történt egy kisebb kátyú javítása, de az út állapota folyamatosan romlik. A tűzoltó járművek vonulásához elengedhetetlen az út megfelelő. hibátlan állapota.

Szarvas Város Önkormányzata nevében kérjük Önt, hogy az állomás utca érintett szakaszának teljes rehabilitációját eredeti állapot szerint elvégezni szíveskedjenek, továbbá kérjük Önt, hogy az Új Tűzoltó Laktanyához vezető út állapotát is rendszeresen ellenőrizni és meghibásodás esetén javítani szíveskedjenek. Kérjük önt, hogy az Állomás utca teljes rendbetételét 2018. május 31-ig elvégezni és azt Szarvas Város Önkormányzata számára írásban készre jelenteni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy az organizációs tervekben nem szereplő állomás melletti kirakodó használatát a továbbiakban mellőzni szíveskedjenek. Felhívom szíves figyelmét, hogy az organizációs tervben és állapotfelmérésben nem szereplő utak használata esetén az utak és környezetükben bekövetkező károkért mindenkor a kivitelező felel, kártérítési kötelezettséget Szarvas Város Önkormányzata a kivitelezővel szemben érvényesíteni fogja.

Előre is köszönjük Fentiekkel kapcsolatos intézkedéseit. További sikeres együttműködést kívánunk.

Szarvas, 2017. szeptember 25.

Tisztelettel:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző