Háttér

Szarvas város kitüntetettjei

Az idei Városnapon az alábbi személyek és szervezetek kaptak elismerést.


Medvegy Pálné – Díszpolgári Cím

Medvegy Pálné Klimaj Zsuzsanna, pedagógus, nyugalmazott igazgató 1953-ban született Szarvason. Azon a nyolc éven kívül, amikor gimnazista volt Békéscsabán, majd főiskolás Szegeden, egész eddigi életét ebben a városban, annak is egy kultikus jelentőségű intézményében, a mai magyarországi szlovákság egyik fellegvárában, a szlovák iskolában élte le. Ott tanult meg betűt vetni, számolni, ott lett mestere annak az ősi nyelvnek, amelyen bölcsője felett édesanyja altatódalt dúdolt. Szlovák nemzetisége meghatározza egész életét, munkáját, magatartását.

Számára nem volt kérdés, hogy a tanári diploma megszerzése után hazajön Szarvasra, és igyekszik visszaadni mindazt másoknak, amit valaha itt kapott kisgyermekként. Diákotthoni nevelőként kezdte, tanárként folytatta és a fiatal pedagógus már 1986-ban igazgatóhelyettes lett régi iskolájában. Közel negyed századon át volt a nagy múltú iskola igazgatója és vezetése alatt az intézmény örök időkre beírta magát a magyar oktatás emlékkönyvébe.

Kitüntetései között ott vannak a legmagasabb hazai és szlovák elismerések, mint példamutatóan gyakorolt hivatásának emlékei. Közöttük van a „Szarvas Városért” kitüntetés és Szarvas Város Pedagógiai Díja is. Amivel a „nemzet napszámosainak” munkáját elismerni lehetséges, azt már valamennyit birtokolja.

Szarvas Tessedik jóvoltából vált iskolavárossá, a magyar oktatásügy megkerülhetetlen tényezőjévé. A nagy város- és iskolaalapítónak minden korban voltak méltó utódai, szellemiségének követői őrizték és gyarapították örökségét. Közéjük tartozik napjainkban Medvegy Pálné, az ünnepelt és mindenki által tisztelt pedagógus. Egész eddigi munkásságával, személyes példamutatásával örök mintát ad ahhoz, hogyan szervezzünk a közjó érdekében élő, alkotó közösséget, miként szolgáljuk nap mint nap városunk javát munkánk és társadalmi tevékenységünk során szívvel-lélekkel, messze túl a kötelezettségeken is.

 

Novodomszky Éva – „Szarvas Városért” kitüntetés

Novodomszky Éva 1979. január 14-én született Szarvason. A szülővárosában elvégzett általános iskola és a gimnáziumi évek után a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát. A Komlósi Oktatási Stúdió újságíró iskola elvégzése után került a televíziózás világába: a Magyar Televízió ifjúsági híradójának riportere, majd műsorvezetője volt. Azóta is számos, nagy nézettségű műsor vezetése fűződik nevéhez, ma már a magyar televíziózás egyik nagyasszonya. Noha már két évtizede óta Budapesten él, lelkében mindig szarvasi lány maradt. Ezt nem csak nyilatkozataiban hangsúlyozza, hanem cselekedeteit is ez határozza meg. Legyen az bármelyik nevéhez köthető műsor, szinte bizonyosak lehetünk abban, hogy ott elhangzik a szeretett szülőhely, Szarvas neve. Mintegy misszióként vállalja, hogy népszerűsítse, jó szívvel ajánlja városát az érdeklődőknek. Nagy lefoglaltsága mellett is úgy alakítja munkáit, hogy mindig eleget tudjon tenni a hazulról érkezett felkéréseknek és profizmusával emelje a szarvasi rendezvények színvonalát. Szarvas városának ismertségének, népszerűsége emelésének érdekében végzett mindennapit tevékenységéért a szarvasi képviselő-testület „Szarvas Városért” kitüntetést adományoz Novodomszky Évának.

 

Földesi Zoltán – „Szarvas Városért” kitüntetés

Föléesi Zoltán 1959-ben Szeghalmon született, ott végezte általános iskolai tanulmányait. A középiskolát már Szarvason végezte, itt szerzett érettségi bizonyítványt is, majd munka mellett tanítói diplomát a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. 1978-ig a SZIRÉN Szövetkezet alkalmazásában állt. 1978-tól 1989-ig az akkori ifjúsági szervezet független munkatársa, majd irodavezetője volt. 1994-1998 és 2002-2006 között országgyűlési képviselő, 1998-tól pedig megszakítás nélkül a szarvasi képviselő-testület tagja is. Különösen aktív, felelősségteljes közösségi ember, akinek szívügye az oktatás, a művelődés, az ifjúsággal való foglalkozás. Ciklusokon át az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnökeként dolgozott, 2014 óta pedig a művelődésért felelős vezető tanácsnokként vállalt felelősséget Szarvas kulturális életéért. A választások eredményétől függetlenül mindig pontosan megvonta a határokat az országos politikai és a várospolitikai tevékenysége között és minden erejével Szarvas Város felemelkedésén, fejlődésén munkálkodik. Országgyűlési képviselőként akár kormánypárti, akár ellenzéki képviselőként a szarvasi ügyek mellé állt, egyetértésben működve az egyéni választókerületben választott vagy más pártlistáról a Parlamentbe került képviselőkkel. Kiemelkedő a kábítószer-ellenes társadalmi összefogásban vállalt vezető szerepe. Gyermekszeretete, empátiája révén nevelőtanárként számos nehéz sorsú gyermek életének jobbra fordulásához járult hozzá, megőrizve őket a város jövőjét biztosító polgárnak.

 

Dr. Váradi László – „Szarvas Városért” kitüntetés

Váradi László 45 éve él Szarvason, ahol a gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett diplomájának átvétele után kezdte meg munkáját. Fiatal mérnökként nagy ambícióval kapcsolódott be a vízgazdálkodás fejlesztésére irányuló kutatómunkába, amelynek Szarvason évszázados hagyományai vannak. E munka szolgálatában először néhány évet az ÖKI-ben, majd 1975-től a HAKI-ban dolgozott, amelyik intézménynek 20 évig igazgatója volt. Több évtizedes munkájával hozzájárult ahhoz, hogy Szarvas a halászatfejlesztés nemzetközileg is elismert központjává vált, ahol a HAKI mellett sikeres halgazdaságok, illetve hazai és nemzetközi halászati szervezetek működnek. Aktívan közreműködött abban, hogy rangos hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeknek adhasson otthont városunk. Kezdeményezője volt Szarvas és a kínai Wuxi közötti testvérvárosi kapcsolat létrehozásának, illetve segítette, hogy Szarvas a hazai halászati kultúra ápolásában is aktív szerepet játsszon.

Váradi László 2012-től nyugdíjas, ami csak formaság, mert ma is a hazai halászatfejlesztés egyik aktív szakembere, a HAKI főtanácsadója. Nemzetközi szervezetek és projektek szakértőjeként továbbra is járja a világot. Erős kötődése Szarvashoz változatlan. Előkészítő munkával és aktív részvétellel segítette, hogy ebben az évben Szarvas három rangos nemzetközi szakmai rendezvénynek adott otthont, közöttük a visegrádi országok, a V4-ek akvakultúra konferenciájának.

 

Tessedik Táncegyüttes – „Szarvas Város Kulturális Életéért” díj

A város kulturális életében tanúsított aktív közreműködéséért, a hagyományok ápolása területén nyújtott kimagasló munkája elismeréséül.

 

Iváncsó Viola – „Szarvas Város Kulturális Életéért” díj

A város kulturális életében tanúsított aktív közreműködéséért, a zenei nevelés területén végzett kimagasló munkája elismeréséül.

 

Korbely István – „Szarvas Város Kulturális Életéért” díj

Az esztétika nevelés, szemléletformálás területén lelkiismeretesen végzett tevékenysége elismeréséül.

 

Bohák Péter – „Szarvas Város Kulturális Életéért” díj

A város kulturális életében tanúsított kimagasló munkája elismeréséül.

 

Tóthné Lipták Erzsébet – Pedagógiai Díj

Az oktató-nevelő munka területén elért kiemelkedő eredményei, példamutató és lelkiismeretes szakmai tevékenysége elismeréséül.

 

Mocskonyi Gábor – Pedagógiai Díj

Az oktató-nevelő munka területén elért kiemelkedő eredményei, példamutató és lelkiismeretes szakmai tevékenysége elismeréséül.

 

Tusjak Mihályné – Pedagógiai Díj

Az oktató-nevelő munka területén elért kiemelkedő eredményei, példamutató és lelkiismeretes szakmai tevékenysége elismeréséül.

 

Bencsik Tibor – Pedagógiai Díj

Az oktató-nevelő munka területén elért kiemelkedő eredményei, példamutató és lelkiismeretes szakmai tevékenysége elismeréséül.

 

Litauszki Zoltánné – Pedagógiai Díj

Az oktató-nevelő munka területén elért kiemelkedő eredményei, példamutató és lelkiismeretes szakmai tevékenysége elismeréséül.

 

Dr. Szloszjár Judit – Közegészségügyi Díj

Az egészségügy területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül.

 

Tarrné Kis Ilona – Közegészségügyi Díj

Az egészségügy területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül.

 

Dr. Kozma Manuela – Közegészségügyi Díj

Az egészségügy területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül.

 

Fülepi Aranka – Közegészségügyi Díj

Az egészségügy területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül.

 

Szarvasi Mentőállomás – Közszolgálati Díj

A közösség szolgálatában az egészségügy területén végzett példamutató és lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül.

 

Rónyai Ágnes – Közszolgálati Díj

Kimagasló helyi munkavégzéséért, a köz szolgálatában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

 

Kiss Melinda – Közszolgálati Díj

A köztisztviselői szolgálatban hosszú évtizedeken át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

 

Gyurcsan Tamás rendőr főtörzsőrmester – Védelmünkért Díj

A lakosság védelmében végzett lelkiismeretes, kiemelkedő munkája elismeréseként.

 

Sándor Andrea rendőr őrnagy – Védelmünkért Díj

A lakosság védelmében végzett lelkiismeretes, kiemelkedő munkája elismeréseként.

 

Petruska László senior rendőr százados – Védelmünkért Díj

A lakosság védelmében végzett lelkiismeretes, kiemelkedő munkája elismeréseként.

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportja – Szociális Tevékenységért Díj

Szakmai tevékenysége során a szociális feladatok ellátásában kifejtett áldozatos és lelkiismeretes munkája elismeréséül.

 

Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete – Szociális Tevékenységért Díj

Szakmai tevékenysége során a szociális feladatok ellátásában kifejtett áldozatos és lelkiismeretes munkája elismeréséül.

 

Kepenyes Zoltánné – Szociális Tevékenységért Díj

Szakmai tevékenysége során a szociális feladatok ellátásában kifejtett áldozatos és lelkiismeretes munkája elismeréséül.

 

Varga Margit – Szociális Tevékenységért Díj

Szakmai tevékenysége során a szociális feladatok ellátásában kifejtett áldozatos és lelkiismeretes munkája elismeréséül.

 

Kelcsi Sarolta – Szociális Tevékenységért Díj

Szakmai tevékenysége során a szociális feladatok ellátásában kifejtett áldozatos és lelkiismeretes munkája elismeréséül.

 

Ifj. Zima János – Szarvas Város Ifjú Tehetsége kitüntetés

A zeneművészet területén elért kimagasló eredményei elismeréséül.

 

Szántosi Dávid – Szarvas Város Ifjú Tehetsége kitüntetés

Asztalitenisz sport területén elért kimagasló országos, nemzetközi eredményei, valamint kiváló tanulmányi előmenetele elismeréséül.

 

Szrnka István Artúr – Szarvas Város Ifjú Tehetsége kitüntetés

Kimagasló eredményei elismeréséül.

 

Uhljar Anna Janka – Szarvas Város Ifjú Tehetsége kitüntetés

Kimagasló tanulmányi eredményei elismeréséül.

 

Opavszky Márk – Szarvas Város Ifjú Tehetsége kitüntetés

A Kajak-kenu sport területén végzett kimagasló eredményei elismeréséül.

 

Dr. Búzás László postumus – Közművelődési Díj

A közművelődési munka területén hosszú évtizedeken át végzett kimagasló eredményei elismeréséül.

 

Szemerédi Bernadett – Közművelődési Díj

A közművelődési munka területén végzett kimagasló művészi tevékenysége elismeréséül.

 

Nádházy Péter – Közművelődési Díj

A közművelődési munka területén végzett kimagasló művészi tevékenysége elismeréséül.

 

Seregi Zoltán – Közművelődési Díj

A közművelődési munka területén végzett kimagasló művészi tevékenysége elismeréséül.

 

Sztrehovszky Zsuzsanna – Közművelődési Díj

A közművelődési munka területén végzett kimagasló eredményei elismeréséül.

 

Bogdán Tamás – Szarvas Város Turizmusáért Díj

A város turizmusáért, fejlődéséért végzett kimagasló közéleti munkavégzése elismeréseként.

 

Szabó Károlyné – Szarvas Város Turizmusáért Díj

A város turizmusáért, fejlődéséért végzett kimagasló közéleti munkavégzése elismeréseként.

 

Lestyan-Goda Judit – Szarvas Város Turizmusáért Díj

A város turizmusáért, fejlődéséért végzett kimagasló közéleti munkavégzése elismeréseként.

 

Oryza Kft. – Gazdaságfejlesztésért Díj

A szakterületén példaértékű aktivitással és elkötelezettséggel végzett, a város gazdasági fejlődését is elősegítő munkája elismerésérül.