Hírforgó

Keddi rövidhírek

Hétindító rövidhírek Szarvas közelmúltbeli történéseiből.


Támogatják a helyi közlekedést | A 2018-as központi költségvetés 2 milliárd 50 millió forintot irányoz a települési önkormányzatok helyi közlekedésének támogatására. Erre vonatkozóan augusztus 22.-i határidővel pályázhatnak a hazai települések, Budapest Főváros Önkormányzata kivételével.

Megköszönték | Fabó Csenge és Zima János levélben köszönte meg Babák Mihály polgármesternek a finnországi-keuruui zenei táborban történt részvételük támogatását.

Projektjavaslat | Babák Mihály polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző levelet intézett Jerzy Snopekhez, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövetéhez. Levelükben jelezték, hogy Szarvas Város Önkormányzata projektjavaslatot kíván benyújtani környezet és turizmus témában a Visegrádi Alaphoz régiónk fejlesztése vonatkozásában. A levélben egy lengyel várossal vagy lengyel szervezettel való kapcsolat lehetőségét is felvetették.

Závoda Ferenc alelnöki posztja | A Békés Megyei Agrárkamara alelnökévé választotta Závoda Ferencet. Babák Mihály polgármester levélben gratulált Závoda Ferenc megválasztásához.

Javaslat Simonné dr. Kiss Ibolya szobrára | Dr. Pauk János, MTA doktora, gabonakutató, kutatási igazgató a NAIK részéről javasolta Babák Mihály polgármesternek, hogy támogassa Simonné dr. Kiss Ibolya közelgő 90. születésnapjához 2019 tavaszán a világhírű rizskutató mellszobrának felállítását. Az elképzelések szerint a szobor felállítása a Tessedik-szobor mögötti parkrészen – Tessedik tér – történne. A szobrot Beliczai Márta szobrászművész készíti Szegeden.

Kérés személyes találkozásra | Babák Mihály polgármester személyes találkozást kért dr. Csató Gábortól, az Országos Mentőszolgálat főigazgatójától a szarvasi orvosi ügyelet megoldásának ügyében.

Levél dr. Kozma Gáborhoz | Babák Mihály polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző levelet intézett dr. Kozma Gáborhoz, a Gál Ferenc Főiskola rektorához. A levélben jelezték, hogy a Gál Ferenc Főiskola igénye esetén Szarvas Képviselő-testülete hajlandó lemondani a Bolza-kastély néven ismert, szarvasi belterületi 1. és 2043. hrsz.-ú ingatlanok használatáról, mivel több évi bizonytalanság után a két fontos ingatlan ügye rendeződni látszik.

Gratuláció | Babák Mihály polgármester levélben gratulált Bogdán Tamásnak, a Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület elnökének a Szarvasi Tourinform Iroda huszadik születésnapja alkalmából kapott elismerő oklevélhez.