Felhívások, Állásajánlatok, Közlöny

Pályázati felhívás rendszergazda munkakör betöltésére

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal rendszergazda munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 21. pontja szerinti I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.

Ellátandó feladatok: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatali) info-kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési és hibaelhárítási feladatok ellátása, rendszeradminisztrátori feladatok ellátása, az informatikai hálózat üzemeltetése és hibaelhárítás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A felhasználók mentorálása, a hivatalban működő szerver kiszolgálókkal kapcsolatos hibaelhárítási, karbantartási, mentési és szükség esetén helyreállítási munkálatok elvégzése, folyamatos monitorozás, üzemképesség és állagmegóvás, karbantartások elvégzése, frissítések ütemezése, fájl- és adatbázis-szerver kiszolgálók adminisztrációs feladatainak ellátása, tűzfal, spamszűrő és mentési rendszerek üzemeltetése, vírus,- és kémprogram védelem működésének felügyelete, jogosultság- és jelszó-menedzsment feladatok ellátása, tanácsadás és részvétel a konzultációkon az informatikai beszerzések előkészítése során, informatikai projektek lebonyolításában történő aktív részvétel, kapcsolattartás a beszállítókkal, a Hivatali szakalkalmazások és az önkormányzati ASP szakrendszerek támogatói feladatainak ellátása és koordinálása, kapcsolattartás a felhasználókkal, az alkalmazásgazdákkal és a fejlesztőkkel, közreműködés a Hivatali információs-biztonsági feltételek megteremtéséről, a szabályozás kialakításáról és naprakészen tartásáról, kapcsolattartás az információbiztonsági felelőssel, közreműködés a választások informatikai feladatainak ellátásában, testületi ülések szavazórendszerének kezelése, a közterületi térfigyelő kamerarendszer menedzselése, – az önkormányzati honlapok szerkesztése, adminisztrálása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-e és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
3 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Microsoft operációs rendszerek üzemeltetői szintű ismerete (Windows7, Win10, Windows Server 2012 R2),
Közigazgatási informatikai tapasztalat, több éves rendszeradminisztrátori és üzemeltetési tapasztalat több mint 25 fős felhasználói környezetben, programozási ismeretek, informatikai projekttapasztalatok, informatikai szakképesítések,
Microsoft operációs rendszerek üzemeltetői szintű ismerete (Windows7, Win10, Windows Server 2012 R2)
SQL adatbázis adminisztrációs ismeretek (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Interbase)
Linux rendszer-adminisztrátori ismeretek,
Virtuális server (VMware vSphere, Hyper-V), webserver és felhőkiszolgáló (Microsoft Sharepoint) rendszer menedzselési ismeretek,
Tárhely és minősített aláírói tanúsítvány menedzselési ismeretek,
Multifunkciós, nagy teljesítményű nyomtatási rendszerek ismerete,
Microsoft vizsgák.

Elvárt kompetenciák:

Igény a fejlődésre,
Szolgáltatói szemlélet,
Széles látókör, hosszú távú stratégiai gondolkodás, elkötelezettség,
Nyitottság a fejlődés és az új feladatok felé,
Csapatmunka, együttműködés,
Magas szintű és hatékony problémamegoldó képesség,
Önálló munkavégzés, precizitás, megbízhatóság,
Jó kommunikációs készség szóban és írásban.,

Előnyt jelentő kompetenciák: Közigazgatási alap- és szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz;
Iskolai végzettséget, képzettségeket igazoló dokumentumok másolatai,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv.).
Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Megyeri László aljegyző nyújt, a 06-66/581-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/3427/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el, a nyertes pályázat kiválasztása Gyomaendrőd Város polgármesterének egyetértésével történik. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

gyomaendrod.hu – 2018. november 26.
hunya.hu – 2018. november 26.
csardaszallas.hu – 2018. november 26.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.huhonlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 24.