Hírforgó, Képgaléria, Média

A magyar katonai vitézség ezer évéről

A Nemzeti Örökség Intézete „Az elődök dicsősége fény az utókor számára – a magyar katonai vitézség ezer éve” címmel rendezett konferenciát november 30-án a Parlament Delegációs termében.


A Kövér László országgyűlési elnök fővédnökségével rendezett tanácskozáson dr. Boross Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke mondott köszöntőt és bátor tettnek minősítette a NÖRI részéről a konferencia összehívását. Majd szemléletesen érzékeltette, mi minden tűnt el az elmúlt évtizedekben a hazai – hőstelenített – történelemtanításból és nemzeti történelmi identitásból.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere Székesfehérvárnak mint katonavárosnak nemes katonai hagyományairól beszélt.

Töll László ezredes, a NÖRI igazgatója előadásában kiemelte, hogy a magyar katonai vitézség vérben és harcban fogant. Különösképpen az oszmán-török ekkebu háborúk évszázadaiban. Mintegy ezt erősítette Veszprémi László alezredesnek, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatójának a középkor magyar hőseiről szóló előadása.

Sarkadi Nagy Emese, a Keresztény Múzeum kutatója előadása fókuszába a Szent György és Szent Mihály hagyományt állította, a magyarországi gótikus festészet vonatkozásában. Mészáros Kálmán, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója a kuruckor hőseiről tartott lendületes előadást.

Minden kétséget kizáróan a tanácskozás egészét Hermann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főtanácsosa pörgette fel „A honvédsereg hősei 1848-49-ben” című szenvedélyes és élvezetes összefoglalójával.

Maruzs Roland alezredes, kiemelt főtiszt – HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Arany Vitézségi Érmek a Nagy Háborúban címmel az I. világháború halhatatlan magyar hőseiről emlékezett meg. Illésfalvy Péter főmuzeológus a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumból a Magyar királyi honvédségben uralkodó hőskultuszról és hagyományőrzésről adott elő az 1922-1945 közti időszak vonatkozásában.

Végezetül Tóth Zsolt osztályvezető (NÖRI) ez szintén magas érzelmi hőfokra emelt, élményszámba menő előadást tartott Hőseink emlékezete a Fiumei úti sírkertben címmel.

 pazar módon gazdag szakmai tartalommal töltött konferencia Radnainé dr. Fogarasi Katalin főigazgató (NÖRI) zárszavával zárult. Ezzel a sikeres szakmai konferenciával a Nemzeti Örökség Intézete egy újabb hagyományt teremtett mintegy a hadtörténeti szakma művelői, a Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek mint partnertelepülések és a hadtörténet iránt érdeklődők számára.