Háttér

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

Az alábbiakban a szarvasi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek aktuális évi rendjét olvashatják.


Munkaprogramból adódó feladatok

Téma:A város gazdasági programjából adódó aktuális feladatok

A téma koordinátora a polgármester és az alpolgármesterek. A testület a témához kapcsolódó rész-, vagy átfogó koncepciót testületi ülésen tárgyalja meg, önálló napirendként soros vagy rendkívüli ülésen.

I. Az egyes testületi ülések ideje és napirendje

Január 24.

 1. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről – I. forduló. Véleményezi: Valamennyi Bizottság.
 2. Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület beszámolója a támogatási és feladatellátási szerződésben foglaltak teljesítéséről. Előadó: Dr. Kozák Adrienn Réka elnök. Véleményezi: Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 3. Szarvas Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága tájékoztatása a 2018. évi sportcélú keret felhasználásáról. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Ifjúsági és Sportbizottság, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 4. Bejelentések

Az előterjesztések elkészítésének határideje: január 11.

Február 21.

KÖZMEGHALLGATÁS – Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről

Február 21.

 1. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről – II. Forduló. Előadó: Babák Mihály polgármester. Véleményezi: Valamennyi Bizottság.
 2. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2018. (II. 23.) rendelet módosításáról – tervezet. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság.
 3. A Városi Könyvtár 2018. évről szóló szakmai beszámolója és a 2019. évi munkaterve. Előadó: Baginé Tóth Erika intézményegység vezető. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság.
 4. Szarvas Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 5. Bejelentések

Az előterjesztések elkészítésének határideje: február 8.

Március 21.

 1. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló …/2019. (…) rendelet módosításáról – tervezet. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság.
 2. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások kezeléséről. Előadó: Pákozdi János, a KOMÉP Kft. ügyvezető igazgatója. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 3. Beszámoló a Szarvasi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Valamennyi bizottság.
 4. Bejelentések

Az előterjesztések elkészítésének határideje: március 8.

Április 18.

 1. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szarvas Város önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2018. (II. 23.) sz. rendelet végrehajtásáról. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Valamennyi bizottság.
 2. Tájékoztató a Szarvasi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről. Előadó: Tusjak Tamás elnök. Véleményezi: Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság.
 3. Beszámoló a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról és a 2019. évi terv feladatairól. Előadó: Pákozdi János ügyvezető. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 4. A Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója. Előadó: Gémes Tibor ügyvezető. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 5. Pénzügyi és szakmai beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatásról. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 6. Éves összefoglaló jelentés a 2018-ban végzett belső ellenőrzésekről, továbbá a hivatal és az önkormányzati intézmények külső ellenőrzéséről. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Valamennyi Bizottság.
 7. Bejelentések

Az előterjesztések elkészítésének határideje: április 5.

Május 16.

 1. Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2019. év I. negyedéves gazdálkodásáról. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 2. A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznúsági jelentése, 2019. évi üzleti terve. Előadó: Rónyai Ágnes ügyvezető igazgató. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 3. Beszámoló a Történelmi Emlékút Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról. Előadó: Szenes János, a Kuratórium elnöke. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 4. A Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása. Előadó: Csasztvan András igazgató. Véleményezi: Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 5. A Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány 2018. évi beszámolója, és 2019. évi munkaterve. Előadó: Csasztvan András elnök. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság.
 6. Beszámoló a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom 2018. évi tevékenységéről. Előadó: Roszik Zoltán igazgató. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 7. Beszámoló a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről. Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 8. Körös-szögi Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója. Előadó: Hamzáné Szécsi Ágnes ügyvezető. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 9. Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület, Tourinform Iroda beszámolója a 2018. évi tevékenységéről. Előadó: Bogdán Tamás elnök. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 10. Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság.
 11. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó tájékoztatója a belvíz-csapadékvíz elvezető rendszer kezeléséről, üzemeltetéséről. Előadó: Pákozdi János ügyvezető-igazgató. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság.
 12. Bejelentések

Az előterjesztések elkészítésének határideje: május 3.

Június 20.

 1. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló …/2019 (…) rendelet módosításáról – tervezet. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 2. A Szarvasi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2018. évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány. Véleményei: Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság.
 3. Beszámoló a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről. Előadó: Brlás János, a Társulási Tanács elnöke. Véleményezi: Valamennyi Bizottság.
 4. Beszámoló a Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi tevékenységéről. Előadó: Molnárné Juhász Eleonóra intézményvezető. Véleményezi: Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 5. Beszámoló a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi tevékenységéről. Előadó: Tóth Tamásné intézményvezető. Véleményezi: Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 6. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló. Előadó: Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 7. Beiskolázás, óvodai beiratkozás helyzete Szarvas Város köznevelési intézményeiben. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság.
 8. Szarvas Város Önkormányzata Ifjúságpolitikai Koncepciójának és Helyi Ifjúsági Cselekvési Tervének felülvizsgálata. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Ifjúsági és Sportbizottság.
 9. Bejelentések

Az előterjesztések elkészítésének határideje: június 8.

Július hó – NYÁRI SZÜNET

Augusztus 15.

 1. Beszámoló Szarvas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés előirányzatainak teljesítéséről 2019.01.01. – 2019.06.30. időszakra vonatkozóan. Előadó: Dr. Melis János jegyző. Véleményezi: Valamennyi bizottság.
 2. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2018/2019-es nevelési évének és 2018. gazdasági évének beszámolója. Előadó: Tóth Tímea intézményvezető. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Oktatási és Közművelődési Bizottság.
 3. Bejelentések

Az előterjesztések elkészítésének határideje: augusztus 2.

Szeptember 19.

 1. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet módosításáról – tervezet. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság.
 2. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója az út-, híd-, járda üzemeltetéséről és fenntartásáról 2019. I.-VIII. hó. Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság.
 3. Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodása. Előadó: Gémes Tibor ügyvezető. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 4. Bejelentések

Az előterjesztések elkészítésének határideje: szeptember 6.

Október – Képviselő-testület alakuló ülése

November 21.

 1. Beszámoló a 2019. évi költségvetés előirányzatainak teljesítéséről 2019.01.01. —2019.09.30. időszakra vonatkozóan. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Valamennyi bizottság.
 2. Szarvas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciója. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Valamennyi bizottság.
 3. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója a vásárok és piacok 2019. évi üzemeltetéséről, 2020. évi piac és vásár alkalmazott díjtételei. Előadó: Pákozdi János ügyvezető. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 4. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a belvíz és csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetéséről, működéséről. Előadó: Pákozdi János ügyvezető. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 5. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások kezeléséről és a lakbérek felülvizsgálatáról. Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság.
 6. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a 2019. 01. 01. – 2019. 10. 31-ig végzett munkákról. Előadó: Pákozdi János ügyvezető. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
 7. Beszámoló a Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap működéséről. Előadó: Tatai László felelős szerkesztő. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság.
 8. Bejelentések

Az előterjesztések elkészítésének határideje: november 8.

December 19.

 1. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet módosításáról – tervezet. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság.
 2. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2006. (V. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról – tervezet. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző.
 3. Beszámoló a 2019. évi helyi adókról és egyéb önkormányzati adóhatósági feladatokról. Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző. Véleményezi: Valamennyi bizottság.
 4. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve. Előadó: polgármester. Véleményezi: Valamennyi bizottság.
 5. Bejelentések

Az előterjesztések elkészítésének határideje: december 6.

II. A testületi ülések állandó témái

 A napirendek tárgyalása előtti témák:

a.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről (írásos, de előfordulhat szóbeli formában is). Előadó: Babák Mihály polgármester.

b.) Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (kizárólag írásos formában). Előadó: Dr. Melis János címzetes főjegyző.

c.) Beszámoló a testület által átruházott hatáskörökben hozott döntésekről (kizárólag írásos formában). Előadó: Babák Mihály polgármester.

Szarvas, 2018. december 21.

Babák Mihály polgármester