Felhívások, Közlöny

Felhívás “Szarvasért” oklevél és emlékplakett ajánlattevésre

Kedves Baráti Köri tagok! Ismét közeledik a Baráti Kör Farsangi bálja február 23-án, mely alkalom  lehetőséget biztosít arra, hogy a hagyományoknak megfelelően ezen a nívós rendezvényen tüntessük ki arany, ezüst illetve bronz fokozatú emlékplakettel azokat a személyeket, egyesületeket, közép és felsőoktatásban résztvevő diákokat, akik városunk hírnevét öregbítik.


A Baráti Kör tagjai ajánlásaikat olyan személyekre illetve szervezetekre tehetik, akik ezért a városért élnek, tevékenykednek, tudományos munkát végeznek, részt vesznek a város szépítésében, építésében, a Baráti Kör munkáját segítik, illetve országos szintű kulturális, művészeti vagy sport téren értek el kimagasló eredményt.

Ajánlást tehetnek a városban élő, illetve a Szarvasról elszármazott, a város ismertségét továbbvivő minden személyre.

Az Elnökség – melynek ülése 2019. február 11-én 17 órától lesz- dönt a díjak odaítéléséről. Kérjük, hogy a határidőig tegyék meg írásos ajánlásaikat pontos név, cím, elérhetőség megjelölésével, illetve a végzett tevékenység, életpálya részletes bemutatásával. Az ajánlattevő olvasható aláírásával ellátott jelölést az elnökség bármely tagjánál leadhatják, illetve postán, vagy emailben. Postacím: Szarvas Város Barátainak Köre, 5540 Szarvas, Alkotmány u. 7/2. Email:  baratikor.szarvas@gmail.com Telefonon tájékoztatást a 06-30-9450-361 számon kérhetnek, valamint az elnökség tagjaitól.

Kérjük, gondolják át és jelezzék nekünk, kit tartanak érdemesnek a kitüntető cím adományozására! 

Köszönettel:
Szarvas Város Barátainak Köre vezetősége