Felhívások, Közlöny

Tájékoztató Körös-parti ingatlantulajdonosoknak

Az alábbiakban Szarvas Város Önkormányzata tájékoztatótját olvashatják a Körös-parti ingatlanokkal kapcsolatban.


Tisztelt Körös-parti Ingatlantulajdonos!

A turisztikai forgalom fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulnak az ingatlantulajdonosok is a környezetük tisztántartásával, a zöldfelületek gondozásával, a települési hulladékok gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó előírások, továbbá zajvédelmi rendelkezések betartásával.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlanhasználó alapvető kötelessége a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése. A közszolgáltatást az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett, időlegesen —tárgyév április 1.-október 31. között – használt üdülőingatlanra is időarányosan igénybe kell venni. A használaton kívüli időszakra írásban kérheti annak szüneteltetését. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 5540 Szarvas, Vasút u. 67. 1/5. szám alatti irodájában ügyfélfogadási időben (kedd és péntek 9.00-14.00 óra között) van lehetőség. A hulladékgyűjtés és szállítás rendjére vonatkozóan felvilágosítás a DAREH Zrt. munkatársaitól a 06-66/447-150-es telefonszámon kérhető, valamint további információk a https://www.dareh.hu/ oldalon találhatóak.

Az üdülőingatlan tulajdonosának építményadó, valamint szálláshely-szolgáltatási tevékenység esetén idegenforgalmi adó bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezik, amelyeket a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) Adócsoportjánál teljesíthet.

Az üdülőingatlanon szálláshely-szolgáltatási tevékenység kizárólag a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztályán (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) történő nyilvántartásba vételt követően folytatható. A kérelem nyomtatvány elérhető Szarvas Város honlapján (Főoldal / E-ÖNKORMÁNYZAT / Nyomtatványok / Hatósági és Szociális Osztály / Igazgatási csoport / Szálláshely-szolgáltatási tevékenység / Kérelem üzleti célú szálláshely üzemeltetési engedély kiadásához nyomtatvány). A kitöltéssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető: 06-66/311-122/104. melléken.

Az építmény- és idegenforgalmi bevallási nyomtatványok elérhetőek Szarvas Város honlapján (Főoldal / E-ÖNKORMÁNYZAT / Nyomtatványok / Pénzügyi és Gazdasági Osztály). A kitöltéssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető: 06-66/311-122/132. melléken.

A Holt-Körös védelme szempontjából kiemelten fontos a vízparti ingatlanok tulajdonosának/használójának felelőssége a folyómeder tisztántartása, a parti sáv takarítása, valamint az ingatlanon keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése kapcsán. A szennyvíz folyómederbe, a csapadékvíz szennyvízhálózatba történő bevezetése szigorúan tilos, vízszennyezési-, illetve csatornabírságot von maga után.

Szarvas Város Önkormányzata