Hirdetmények, Közlöny

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Hölgyem, Uram, Kedves Tagtársunk! Szarvas Város Barátainak köre éves közgyűlését 2019. április 27-én, délelőtt 9.30-kor tartja a Kossuthu. 19. szám alatti Bölcsőde épületének emeleti nagytermében.


Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 10 óra 00 perces időpontra ismét összehívom.

Napirendi pontok:

 • Az elnökség beszámolója a 2018. évi munkáról. Előadó: Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna elnök.
 • Közhasznúsági beszámoló a 2018. évről. Előadó: Győző Jánosné gazd. pü.-i biz. elnöke.
 • A 2018. évi zárszámadás és vagyonmérleg. Előadó: Győző Jánosné gazd. pü.-i biz. elnöke.
 • Az Ellenőrző Bizottság jelentése. Előadó: Kovács Istvánné ell. bizottság elnöke.
 • A 2019. évre tervezett költségvetés ismertetése. Előadó: Győző Jánosné gazd. pü.-i biz. elnöke.
 • A 2019. évre tervezett programok ismertetése. Előadó: Dr. Lipcseiné Czifra Magdolna kulturális biz. elnöke.
 • Tájékoztatás a „Szarvasért” Alapítvány 2018. évi működéséről, a 2019. évi tervekről. Előadó: Závogyán Judit, az Alapítvány elnöke.
 • A „Szarvasért” Alapítvány Felügyelő Bizottsága új tagjainak jóváhagyása. Előadó: Závogyán Judit, az Alapítvány elnöke.
 • A „Szarvasért” Alapítvány Alapító Okirata módosításának jóváhagyása. Előadó: Závogyán Judit, az Alapítvány elnöke.
 • Az Egyesület éves tagdíj összegének módosítása, jóváhagyása. Előadó: Tusjak Lászlóné ügyvezető elnök.
 • Bejelentések, hozzászólások, egyebek.

Kérjük, hogy szíveskedjen a közgyűlésen részt venni, ötleteivel, javaslataival segíteni a Baráti Kör munkáját.

Szarvas, 2019. április 10.

Tisztelettel:
Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna
SZVBK elnök