Hirdetmények, Közlöny

A Szent Klára-templom ünnepi rendje

Az alábbiak szerint alakul a katolikusok ünnepi istentiszeleti rendje Szarvason.


NAGYCSÜTÖRTÖK (ÁPR. 18.)

  • 18.00 Az Utolsó Vacsora emlékmiséje (egy órás). A szentmise után  együtt virrasztunk a Getszemáni kertben gyötrődő Jézussal – csöndes szentségimádás (negyed óra), közös szentségimádás (egy órás).

NAGYPÉNTEK (ÁPR. 19.)

  • 10.00  Keresztút. Ezekben az órákban hordozza Jézus is keresztjét. Vetített képekkel és énekekkel követjük útján (bő egy órás)
  • 11.00 Gyónási lehetőség
  • 18.00 Szertartás: Passió (Jézus szenvedéstörténete), kereszthódolat, szentáldozás (másfél órás)
  • 20.00-ig csendes imádkozás a Szentsírnál

NAGYSZOMBAT  (ÁPR. 20.)

  • 18.00 Vigília (virrasztó) szertartás: tűzszentelés, Exultet (húsvéti örömének), szentírási olvasmányok, keresztvíz megáldás, felnőtt keresztelés, keresztségi fogadás megújítása, ünnepi szentmise, (két órás)

HÚSVÉTVASÁRNAP  (ÁPR. 21.)

  • 09.00 Ünnepi szentmise és feltámadási körmenet (másfél órás). ste nem lesz szentmise.
  • 11.00 Csabacsűdön ünnepi szentmise

HÚSVÉTHÉTFŐ  (ÁPR. 22.)

  • Nem lesz szentmise.