Postaláda

Levél a DAREH-től

A hulladékszállítással kapcsolatban intézett levelet a szolgáltató a szarvasi polgármesterhez.


DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Babák Mihály Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm együttműködését a külterületi és üdülőterületi hulladék lerakásának megoldása ügyében.

Elfogadjuk azon javaslatukat, hogy az alábbi helyszínekre kerüljenek ki kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetek:

  1. ún. Bednár-kocsma előtt (Érparti szőlők, Rózsási szőlők, Rózsás)
  2. ún. Pljesovszki-kocsma mellett (Bikazug és Mótyó)
  3. Szentesi út-Orosházi út kereszteződésétől számított 300 méterre (Bezinai szőlők, Bohnyát-dűlő, Újfaludszky-dűlő)
  4. ún. Fehér-tanya mellett (Őrhalmi-szőlők és a Kisgát melletti tanyák)

Mind a négy megjelölt helyszínre 1 db 1100 liter űrtartalmú edényzetet helyezünk ki. Az edényeket – ünnepnapok kivételével – heti háromszor ürítjük hétfőn, szerdán és pénteken. Az edényzetekben kizárólag kommuniális hulladék helyezhető el az ügyfélszolgálaton megvásárolt, címkézett zsákokban.

Nem kerül elszállításra az építési törmelék, a veszélyes hulladék és különleges kezelést igénylő hulladék, lombhulladék, zöldhulladék. A szelektív hulladék gyűjtésére külön gyűjtősziget a fent megjelölt helyszínekre nem kerül kihelyezésre.

Az edényzeteket 2019. április 18. után helyezzük ki. A Húsvéti ünnepek alatt keletkező hulladékot április 24-én (szerdán) és április 26-án (pénteken) szállítjuk el.

A kihelyezési pontok pontos kijelölésével kapcsolatosan kollégáim Klimaj Attila munkatársát fogják keresni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdés a) pontjára, a Ht. 31. § (2) bekezdésének g) pontjára, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben foglaltakra tekintettel a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében az ingatlanhasználóktól házhoz menő módon, és/vagy hulladékgyűjtő pontokról, és/vagy hulladékgyűjtő udvarokról gyűjti össze és szállítja el a háztartásban keletkezett zöldhulladékot. Az OHKT rendező elvei szerint az átvételi helynek legfeljebb 20 km-es távolságban kell rendelkezésre állnia. A Békés megyei 75 település hulladékgyűjtő udvarokhoz, valamint hulladékgyűjtő pontokhoz történő hozzárendelésének terve szerint az Ön településéhez Csabacsűdön elhelyezett gyűjtőpont van a legközelebb. A település nagysága miatt célszerű Szarvason is gyűjtőpontot kijelölni, azon szempontot is figyelembe véve, hogy Szarvas városában a külterületi és üdülőterületi zöldhulladék gyűjtésénél nincs házhoz menő zöldhulladék és szelektív gyűjtés. A gyűjtési gyakoriság finanszírozásában mindeddig sajnálatos módon nem történt kedvező változás. Kérem Polgármester Urat, hogy a külterületen élő lakosság kiszolgálása és az üdülőterületek zöldhulladék és szelektív szállításának biztosítása érdekében Szarvas településen lehetőleg körülkerített, zárható helyen (udvaron) 2019. december 31-ig szóló időtartamra 1 db 8 köbméteres konténer és a szelektív gyűjtéshez 1 db 1100 konténer kihelyezésére alkalmas gyűjtőpontot szíveskedjen kijelölni.

A gyűjtőpont biztosítása a küszöbön álló nyári időszakra tekintettel különösképpen indokolt a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás zavartalan biztosítása, a rendezett települési arculat megőrzése, illetve a lakosság teljes körű, magas színvonalú kiszolgálása, elégedettsége érdekében.

A közszolgáltatás akadálymentes biztosítása érdekében nyújtott együttműködését ezúton is köszönöm.

Békéscsaba, 2019. április 4.

Tisztelettel:
Holpné dr. Sztrein Beáta
általános igazgató