Hírforgó

KETOSZ közgyűlés

A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége évi rendes közgyűlését 2019.május 6-án tartotta a Békési Polgármesteri Hivatalban.


2011-ben a “Kerékpárosbarát Település” címet elnyerő települések úgy gondolták, hogy ezt a munkát egy szövetség keretében még eredményesebben lehet elvégezni, ezért létrehozták a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségét melynek Szarvas is alapító tagja. A szövetségnek azóta 29 tagja van.

A Közgyűlés programja szerint a KETOSZ elnöki üdvözlést követően a tisztségviselők megválasztását és a napirend elfogadását az elnökségi beszámoló, az előző évi tevékenységekről és pénzügyi helyzetről szóló beszámoló követte. Ezt követően a főtitkár beszámolt a 2018-as év legfontosabb eseményeiről, a határozatok végrehajtásáról, az ez évi tervekről. A Felügyelő Bizottság jelentése, valamint a 2019. évi tevékenység és pénzügyi terv ismertetése majd elfogadása után, a határozati javaslatok megvitatásával és elfogadásával zárult a közgyűlés.

A gyűlés fontosabb döntései közül elsőképpen a Közgyűlés támogatta az Elnökség döntését, mely szerint 2019. évben is a KETOSZ tag települések iskoláiból a kerékpáros vándortáborokba jelentkező diákok közül településenként 1 rászoruló diák a részvételi díjból támogatásban részesüljön a jelentkezők számától függően, arányosan elosztva, összesen évi 200 000 Ft keretösszegig. A másik nagyon fontos döntéssel a Szövetség úgy határozott, hogy a szervezet tagjainak mozgósításával az idei évben megerősíti a Körösök Völgye útőri Szolgálat hálózatát, ahol a korábbi években kiemelkedő munkát végzett Szarvas városa. A példa értékű szakmai munka minél szélesebb körben történő elterjesztését tanulmányok, kiadványok, segítségével támogatja. A kerékpáros létesítményekkel bíró települések pozitív gyakorlatának népszerűsítésével felhívja a figyelmet a biztonságos kerékpáros közlekedés hasznosságára a további települések csatlakozásának elősegítése érdekében.

A Közgyűlés elfogadta az elnökség 6/2019. (V.06.) számú elnökségi határozatát és támogatja a „KETOSZ kerékpárosbarát szolgáltató” támogatás pályázati kiírását, és megküldését a tagtelepülések számára. A nyertesek részére 100 000 Ft keretig induló támogatást biztosít, jelentkezőnként 20 000 Ft összeggel.

A jelenlegi vezetőség mandátuma 2019. május 6.napjával lejárt, így új vezetőség megválasztása vált indokolttá. Az új vezetőséget az Alapszabály szerint 4 évre, 2019 május 7-től 2023. május 6-ig tartó időtartalomra választották. Elnök: Izsó Gábor, elnökségi tagok: Babák Mihály, Horváthy Lóránt, Siklósi István, Gregor Zoltán. Felügyelő bizottsági tagnak újra Földesi Boglárkát választották.

Két év után 2019-ben újraindul a Kerékpárosbarát Település és Munkahely pályázat. Az eddigiekhez képest az a változás, hogy osztályba sorolás lesz és így különböző címeket lehet elérni a pályázó eredményei alapján. A pályázók számának növelése érdekében a Szövetség szellemiségéből adódóan elvárás, hogy minden tag adjon be pályázatot és szorgalmazza településének munkahelyeit is pályázni. Szintén a Szövetség célja, hogy segítsük településeinket kerékpárosbaráttá tenni. Ennek érdekében részt vettünk az új Kerékpárosbarát pályázati kiírás véleményezésében, és az észrevételeinket, javaslatainkat az új pályázatba beépítették, így egy igazságosabb, kiegyenlítettebb és igazán rangot adó pályázattal, díjjal gazdagodhatnak a pályázók. Ezen felül szakértőkkel olyan javaslatokat készítünk a helyszín tanulmányozása alapján, amely segíti a gyengébb teljesítésű településeket a fejlődés útján. Alapszabályunk 4. paragrafusában, a Szövetség céljai között szerepel a Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek számának és elismertségének növelése.

Röviden a KETOSZ-ról

A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségét 15 település vezetője alapította, ma 29 tagunk van az ország minden részéből. Szövetségünk tagjai olyan települések, amelyek számára fontos, hogy lakói minél nagyobb számban és biztonsággal közlekedjen kerékpárral. Ennek érdekében igyekszünk minél több biztonságos kerékpáros létesítményt megvalósítani településeinken és térségünkben. Természetesen nemcsak a létesítmények bővítése fontos számunkra, hanem a közlekedésre nevelés és a kedvcsináló, szórakoztató rendezvények is. Településeink elhelyezkedéséből adódóan és az értékeik megjelenítése érdekében egyre fontosabb számunkra a kerékpáros turizmus fejlesztése is, mert néhány térségben szinte egyetlen bevételi forrás, de mindegyikünk számára fontos eleme a gazdaságnak. Végül, de nem utolsó sorban a kerékpáros közlekedés környezetvédelmi szempontja és településeink élhetőbbé tétele is célunk.

A szabályosan, együttműködve — sokan más eszköz híján — kerékpárral közlekedő jelentős többség érdekében kérjük a tervezőket, hatóságokat, rendvédelmi szervezeteket, médiát, hogy mutassák be ennek a közlekedési módnak előnyeit, szépségeit, biztosítsák számukra a kényelmesen, biztonságosan használható létesítményeket, valamint a szabálytalankodó kisebbség miatt ne tegyenek olyan intézkedéseket, ami a jelentős többség számára is akadályokat jelenthetnek.

A szövetségi munka bemutatása

A KETOSZ pártpolitikától független, a közös cél érdekében létrejött önkormányzati szövetség. Alapvető tevékenységeként érdekvédelmi, szakmai tanácsadó és segítségnyújtó szervezetként működik. Tagjai elszántak és tenni akarnak a kerékpáros közlekedés és szabadidő-eltöltés helyzetének javításáért országszerte, a megfelelő létesítmények kialakításával és kerékpárosbarát intézkedésekkel, népszerűsítéssel, oktatással. Mindezek megvalósításához szükséges források megszerzéséért összefognak és közös érdekeiket a legmagasabb szinten is képviselik.

A tagokat az alábbi tevékenységekkel segítjük:

 1. Szakmai anyagok készítése

Az előző évek során az alábbi szakmai anyagok készültek:

 • Hogyan legyek kerékpárosbarát
 • Elektromos kétkerekűek
 • Útőri szolgálat

Ezek és további dokumentumok megtalálhatóak: http://www.ketosz.hu  Dokumentumtár. Várjuk tagjainktól a további igényeket, a tagdíjbefizetések és a szakmai kapcsolataink lehetővé teszik egyéb szakmai dokumentumok kidolgozását.

 1. Kerékpáros Útőri Szolgálat kialakítása

A Körösök völgyében 10 település részvételével kialakítottunk egy kerékpáros útőri szolgálatot, ahol a település kerékpárosai a szokásos útvonalak rendszeres bejárásával figyelemmel kísérik a kerékpáros létesítmény állapotát és jelzik a problémákat az önkormányzat, vagy a településszolgáltató felé. A munka egy képzéssel indult, itt az önkéntesek megismerkedhettek a feladatokkal, internetes, valamint telefonos applikáció használatával, bejelentési lehetőségekkel. További információ: http://wwvv.ketosz.hu/kerekparos-utor-szolgalat

 1. Kerékpárosbarát Szolgáltatók támogatása

Lehetőség van tagtelepüléseinken a kerékpáros létesítmények térségében működő szolgáltatók, (éttermek, cukrászdák, kávézók, stb) induló eszközök beszerzésének támogatására abban az esetben ha a kerékpárosbarát szolgáltatáshoz szükséges feltételeket teljesítik.

 1. Együttműködési megállapodások

Azon szalmai és civil szervezetekkel, amelyek hasonló célokat tűznek ki, megállapodást kötünk annak érdekében, hogy programjainkat kölcsönösen támogassuk és szakmai segítséget adjunk. Partnereink megtalálhatók a honlapunkon. Több szakmai szervezettel működünk együtt.

 1. Kerékpáros vándortáborok

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szervezi a kerékpáros vándortáborokat. Munkájukat szakmailag is támogatjuk, valamint lehetőséget biztosítunk településenként 1 rászoruló diáknak pénzbeli támogatással részt venni a táborokban.

 1. Civil szakmai vélemények készítése

Az EU támogatások igénybe vételéhez civil kerékpáros szakmai véleményre is szükség van. Szövetségünk keretszerződést kötött gyakorlott tervezőkkel és az ő tapasztalatukra támaszkodva készítünk véleményt tagjaink számára ingyenesen.

 1. Tájékoztatás

Honlapunkon túl a facebook-on is megjelenünk: https://www.facebook.com/ketosz/. Lehetőség van két csoportban is információ cserére: https://www.facebook, com/groups/1512809802375358/ és https://www.facebook.com/groups/640798442665204/?ref—group_browse_new Ezeken a felületeken lehetőség van tagjaink programjainak megjelenítésére is.

 1. Kerékpárosbarát tejülések és Munkahelyek pályázat

Az előző években az illetékes minisztérium írta ki a pályázatokat, aminek szakmai értékelésében aktívan közreműködünk.

 1. További feladatok

Folyamatosan kérjük tagjainkat, jelezzék igényeiket, ötleteiket, hogy a Szövetség keretében és kapcsolati lehetőségeivel segíteni tudjunk.

Békés, 2019. május 6.

Krivik Viktor KETOSZ főtitkár
Izsó Gábor KETOSZ elnök, Békés város polgármestere