Hírforgó, Képgaléria, Média

„Lengyel Béla szólítalak!”

Timkó János színművész – a Cervinus Teátrum kiválósága – kegyeleti, hősidéző névsorolvasása volt a pénteki emléktábla avatás legfennköltebb pillanata.


– Lengyel Béla szólítalak! – tolmácsolta Timkó János és mesteri módon dramatizált szépirodalmi igényű szövegben a szarvasi születésű hős altábornagy és a varsói harcokban elesett magyar hősök nevét. Ezt a katonai berkekben – főleg a pilótáknál hagyományos névsorolvasás érzelmi hatását fokozta, hogy az avatáson jelenlevő lengyel katonai díszelgő díszegység hadnagya lengyelül is megidézte halhatatlan magyar katonáinkat. Mire a lengyel díszegység katonái különleges alaki tisztelgéssel és torokszorító hatású csatakiáltással válaszoltak.

* * *

Az emléktábla leleplezését (maga a mestermunka Demeter Zoltán kezét dicséri) különleges hangulatú szentmise előzte meg a Szent Klára-templomban. A szentmisét dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök celebrálta egy lengyel püspökkel közösen Seidl Ambrus és Iványi László plébánosok szolgálatával.

A különleges hangulatot az adta, hogy a lengyel katonai hagyományok jegyében egy kürtös és egy háromtagú lengyel díszőrség a lengyel nemzeti zászlóval a szentmisén is jelen voltak.

* * *

A szentmisét követően a magas rangú vendégek – így dr. Bier Nacki Karol, a Lengyel Köztársaság tiszteletbeli konzulja, a Waclaw Felczak Alapítvány elnöke, dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, Tomas Csysinszki ezredes, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének katonai attaséja – a szervezők és házigazdák kíséretében – Babák Mihály, Szarvas város polgármestere, dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora, dr. Lipcsei Imre, a Pedagógiai Kar dékánja – a Lengyel-palota Béke utca homlokzatához vonultak, ahol már felsorakozott az V. Bocskai Lövészdandár díszelgő díszegysége és a lengyel katonai díszelgő díszegység, valamint a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara.

A táblaavatáson, melynek fővédnökei Mariusz Blaszczak lengyel honvédelmi és dr. Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter, védnöke dr. Kiss-Rigó László és Babák Mihály voltak, dr. Kozma Gábor, a GFF rektora beszédében utalt arra, hogy Lengyel Béla altábornagy mind családnevében, mind szolgálatában hordozta kötődését Lengyelországhoz.

Babák Mihály polgármester beszédében kihasználva a hely szellemiségét, kiemelte, hogy a tábornok szülőháza a Szabadság és Béke út sarkán áll s ez mintegy szimbolikus erővel bír.

– A ma Európájában szükség van olyan hősökre, mint Lengyel Béla volt, hogy gyermekeink elé példaként állíthassuk őket – hangsúlyozta Babák Mihály.

Dr. Kovács Vilmos ezredes beszédében az 1944 nyarán Varsóban kialakult helyzet ismeretében szólt Lengyel Béla katonai becsületet megőrző helytállásáról.

Az emléktábla leleplezését követően dr. Kiss-Rigó László megáldotta a lengyel-magyar nyelven is olvasható táblát, majd a lengyel díszőrség háromszoros díszsortüzet adott a ’44-es varsói felkelésben elesett hősök tiszteletére.

A koszorúzást követően a két díszőrség katonái a Ludovika induló hangjaira elvonultak az ünnepség idejére alakuló térré lett útszakaszról.

* * *

Az ünnepség egésze a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara kezdeményezésére a Waclaw Felczak Alapítvány által kiírt Örökéletű Tölgy pályázati program keretében valósult meg.

A 2001-es Nemzeti Lovas Találkozó és a 2005-ös Lovas Világtalálkozó színpompás lovas díszszemléi óta ez volt a leglátványosabb katonai parádéval egybekötött ünnepség Szarvason. Kegyeleti hatását és érzelmi töltetét tekintve csak legnagyobbjaink, gróf Bolza Géza és dr. Gyalog Sándor temetéséhez hasonlítható.