Hírforgó, Jegyzet, Magazin

Koszti Pál (1941-2018) emlékére

– A halál az a meglepetés, amelyet a felfoghatatlan tartogat a felfoghatónak – írja egy helyütt a Bölcs. Koszti Pál halálhíre komor meglepetésként járta be a várost. Megrendítette mind az Önkormányzat, mind a Székely Mihály Szakgimnázium, mind Szarvas Város Baráti Körének egészét.


„… az élet olyan, mint a szél,
és mint a szél, úgy száll tova.
És elmegy innen máshova.”
– Shona Innes

Koszti Pál magyar-történelem szakos tanárként, majd iskolaigazgatóként harminchat esztendőt töltött a köz szolgálatában. Tanári végzettségéből fakadóan munkássága a fiatalokhoz kötötte, körükben élt, értük cselekedett.

Pályája 1963-ban a Középhalmi Általános Iskolában indult. Rá egy évre már a KISZ Községi Bizottsága ifjúsági házát vezette. 1966-tól 71-ig a KISZ Városi Bizottságán dolgozott. Majd négy évig az akkori 611. számú Szakmunkásképző szarvasi tagozatát igazgatta.

Ezt követően egészen 1989-ig a Városi Tanács VB Működési Osztályát vezette. Ezen időszakban bábáskodott a Tessedik Táncegyüttes bölcsőjénél, számtalan köztéri szobor elhelyezését szorgalmazta. Volt egy álma Erzsébet királynő szobrának ligetünkbe történő elhelyezéséről is, ezen álma nem teljesült be. Kezdeményezte a Szarvasi Szlovák Kulturális kör létrehozását, menedzselte a Ruzicskay Alkotóház sorsát, ahogy 1986-ban feltámadt Szarvas és Vidéke Hetilap sorsát is. Nevéhez fűződik a Domán gyűjtemény elhelyezésének és a Tessedik regény megjelentetésének kezdeményezése is.

Meggyőződéses baloldaliként 1965-től 89-ig volt tagja az MSZMP-nek. Emellett 1963-tól 2001-ig a Pedagógus Szakszervezetnek is tagja volt. Alapító tagként lépett 1982-ben Szarvas Város Barátainak Körébe, 1997-től egészen 2003-ig elnöke volt Szarvas legjelentősebb civil szerveződésének. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Baráti kör negyedszázadát feldolgozó, alapműnek számító dokumentumkötet megírásában 2002-ben. 2003-ban a Baráti Kör örökös díszelnökévé választották. Eközben 2002-től a Ruzicskay György Közalapítvány alelnöki posztját is felvállalta.

1989-tól 2000-ig vezette igazgatóként az önállóvá lett Székely Mihály Szakmunkásképző és Szakközépiskolát. Erőteljes lokálpatriotizmusából fakadóan kiemelkedő eredményeket ért el Székely Mihály emlékezetének széleskörű megőrzésében.

Szarvas Város Általános Iskoláját a 2000/2001-es tanévben igazgatta, majd újabb egy évid igazgatóként visszatért a Székelybe, amely igazgatása alatt a rangos szakmai felívelés korszakába érkezett. Emellett a város Iskolaigazgatói Kollégiumának elnöki tisztét is betöltötte 1994-től egészen 2000-ig.

Ezen posztjain szintén múlhatatlan érdemeket szerzett Szarvas város közoktatási intézményrendszerének fejlesztésében. Mára a Székely Mihály Szakgimnázium nemcsak Békés megye, de Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megye vonatkozásában is a régió kiemelkedő oktatási és nevelési műhelyének számít.

Koszti Pál gazdag pályafutása során számtalan elismerésben részesült. Munkássága egészét leginkább a 2001-ben a Szarvas Város Képviselő-testületétől kapott Közművelődési Díj koronázta meg.

Halálával olyan ember távozott e földi létből, aki minden cselekedetében szívén viselte a város közművelődésének és az ifjúság nevelésének ügyét.

Arcát, jellegzetes egyéniségét – osztozva a Gyászoló Család fájdalmában – megőrizzük emlékeinkben.

Tanár Úr, Örökös Elnök Úr, Nyugodj Békében!