Felhívások, Állásajánlatok, Közlöny

Pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

Ellátandó feladatok: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzatai Hivatal jegyzői feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben meghatározott jegyzői feladatok. Egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (Csárdaszállás, Hunya)

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 52

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzatnál szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
Közigazgatási gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Gyomaendrődi járás településeinek ismerete
3 év jegyzői munkaköri tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti fényképes részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv.),
A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelések.
Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66-521-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/3945/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

vagy

Személyesen: Toldi Balázs polgármester, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– www.gyomaendrod.hu – 2018. november 17.

– www.hunya.hu – 2018. november 17.

– www.csardaszallas.hu – 2018. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.huhonlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.