Hírforgó

„Kik érted haltak, szent világszabadság!”

A Kossuth Szövetség 1993-ban jött létre. Fő célja Kossuth Lajos munkásságának méltatása, a kossuthi emlékek keresése, a reformkor üzenete a mának, az 1848-as forradalom és szabadságharc méltatása.


A Szlovák Általános Iskola diákjai ötödik alkalommal vettek részt a pályázaton. A résztvevők elmondták diáktársaiknak, milyen felemelő érzés, hogy az eredményhirdetés a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában történik.

Csodálatos dolog, hogy a díjátadó ünnepségen a történelmi családok – Kossuth, Deák, Görgei, Semmelweis – leszármazottai is részt vettek. Idén ketten neveztünk be a Kossuth Szövetség által kiírt pályázatra. Néhány témajavaslat a 8-18 éves fiatalok számára:

  • Településem az 1848-49-es eseményekben
  • Petőfi a szabadságharc költője
  • A szabadságharc nagy csatái
  • Toborzó beszéd írása

Hatodik osztályban tanultunk az 1848-as forradalom és szabadságharcról. Megtudtuk, hogy településünk Cegléd után másodikként csatlakozott a Pesten kitört forradalomhoz. Erkölcstan órán megtekintettük Máté József helytörténész által szerkesztett filmet. Helytörténeti óra keretében megtekintettük Szarvas 1848-as emlékhelyeit. Rusz Tamás e témát dolgozta fel. Petőfi Sándor Szarvashoz kapcsolódó dolgait Bankó Fanni írta le. A szarvasi Pilvaxban, a Bárány fogadóban szállt meg a költő családjával 1849. július 4-éről 5-ére virradó reggel. Ekkor rótta le kegyeletét Vajda Péter sírjánál. Fia a helyi gimnázium tanulója volt. 1989-ben a III. számú Általános Iskola Petőfi Sándor nevét vette fel.

Mivel hetedik osztályosok vagyunk, fontos a mentori segítségnyújtás. A nyári szünetben anyaggyűjtést végeztünk. Október végén történelem tanárunk segítségével elkészültek a pályamunkák.

December 7-én az eredményhirdetésre izgatottan utaztunk Budapestre, Fanni szüleivel együtt.

A rendezvényt Szénási Istvánné a Kossuth Szövetség elnöke nyitotta meg. Először előadást hallhattunk Görgei Artúr életéről. Bősze László Kossuth leszármazottként a nagy előd munkásságát méltatta. Semmelweis Ignác, az anyák megmentőjének rokona kiemelte, hogy milyen nehezen értették meg akkor orvoskollégái abban az időben végzett ténykedését.

Ezután sor került az eredményhirdetésre, 102 pályamunkát értékelt a háromtagú bírálóbizottság.

Csodálatos érzés, hogy mindketten arany oklevelet kaptunk. Nagyon örültünk a történelmi témájú könyveknek. Csicselyné Korbely Zsuzsanna tanárnőnek a Kossuth Szövetség emlékplakettet adományozott. Több éven keresztül tanítványai arany és ezüst oklevelet szereztek pályamunkáikkal.

December 7-én csodálatos nap részesei voltunk. Az Akadémia könyvtárában megtekinthettünk még egy kiállítást is – Tudomány Mátyás király udvarában.

Köszönettel tartozunk iskolánknak, amiért lehetővé tették a versenyen való részvételt.

Bankó Fanni, Rusz Tamás
A Szlovák Általános Iskola 7. osztályos tanulói