Felhívások, Állásajánlatok, Közlöny

Pályázati felhívás

A Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal a ”Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.07.31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41., Békés megye, 5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Banki utalások kezelése; bizonylatok előkészítése a könyveléshez; számlázás, kintlévőségek kezelése; analitikus nyilvántartások vezetése; statisztikai adatszolgáltatások teljesítése; szerződések előkészítése; részt vesz a költségvetés, beszámolók, előterjesztések elkészítésében; leltár készítése; hatósági ügyintézői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodása, költségvetési tervezés, beszámolás, nyilvántartás. Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves, éves rendszerességgel adatszolgáltatás. Képviselő testületi ülések pénzüggyel kapcsolatos előterjesztésének előkészítésében és a költségvetés végrehajtásában közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselői illetményalapról és illetménykiegészítésről szóló 20/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium
 • Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • Gyakorlott szintű ASP rendszer használatának ismerete
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • A pályázó regisztráltként szerepeljen a mérlegképes könyvelői nyilvántartásban – államháztartási szakon

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány
 • Saját gépkocsi használatának lehetősége

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző nyújt a 66/536-418-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/74-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázatokat Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el és a nyertes pályázó kinevezéséről Csabacsűd Nagyközség Polgármestere és Örménykút Község Polgármestere egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: A kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik.