Felhívások, Közlöny

Felhívás

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdése értelmében a kötelező közszolgáltatás során a vegyes hulladék gyűjtése 60 literes gyűjtőedényben is történhet.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés b) pontja szerint a 60 literes gyűjtőedényt kizárólag az ingatlanában életvitelszerűen egyedül élő természetes személy igényelheti. Az igénylés feltétele a kérelmező egyedülállóságának tényéről kiállított hatósági bizonyítvány, amelyet a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) 06. számú irodájában lehet kérni.  A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján kiállított hatósági bizonyítványt a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (5540 Szarvas, Vasút u. 67. 1. em. 5. ajtó) irodájában kedden és pénteken 9-14 óráig lehet benyújtani. A 60 l-es gyűjtőedény ürítési díja családi ház esetében 639,- Ft/hó, tömblakás esetében 686,- Ft/hó.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály