Hírforgó

Hétfői rövidek

Hétindító rövidhírek Szarvas város közelmúltbeli történéseiből.


Hatósági ellenőrzések | A közelmúltban Szarvason hét ingatlanon tartottak hatósági ellenőrzést lótartás ügyében. Az Ady Endre utcában egy helyen az ellenőrzés hatására a lótartást megszüntették. A Damjanich utcán egy háznál a korábban tartott 4 lóból 2 kiszállításra került külterületi ingatlanra, az ingatlanon pedig 2 lovat lefoglaltak és méntelepre történi elszállításuk folyamatban van. A Dózsa György utcán 2 helyből az egyiken a korábban tartott 3 lóból kettőt kiszállítottak egy néhány hete vásárolt külterületi ingatlanra, az ottmaradt egy állatot pedig hamarosan elszállítják. A Hunyadi utcán egy háznál 2 lovat foglaltak le és szállíttattak el méntelepre. A Somogyi Béla utcán ellenőrzött két ingatlanból egynél egy ló tartása miatt közigazgatási bírságot szabtak ki.

KOMÉP munkálatok | A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közelmúltbeli munkái során útkezelési feladatként végrehajtották a Mikszáth utca 4. és környéke járdajavítását, szintre emelését, takarították a buszmegálló környékét, a városi KRESZ táblarendszer karbantartását végezték el, valamint meleg aszfaltos kátyúzást végeztek a Dózsa György és Honvéd utcákban. Sor került a térhatároló fakarók megigazítására a piac és a Szent István park területén.

A kertészet munkálatok során a Béke lakótelepen padjavítást végeztek; fűnyírás, fa gallyalás, surjánirtás volt a Szabadság út békéscsabai belépőjénél, valamint a Plastolus udvarán. Szintén fűnyírás volt a Szabadság úton és fa gallyalásokra került sor a Vasút utcán.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokban faljavításokat, takarítási és festési munkák zajlottak.

Köszönet az Emlékhelyek Napja szervezéséért | A napokban Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója levélben mondott köszönetet Szarvas város Emlékhelyek Napján lebonyolított sikeres programjáért.

Felkérés | Babák Mihály polgármester és Takács Miklós a közelmúltban levelet intézett Benkő Tibor honvédelmi miniszterhez, melyben szíves közreműködését kérik a Szarvas város újratelepítésének 297. évfordulója alkalmából rendezett programsor színvonalas lebonyolításában. A rendezők idén a magyar honvédség katonai repülésének 100. és az önálló magyar légierő fennállásának 80. évfordulóját is sszeretnék egybekötni a városnapi programokkal.